'; } else{ document.getElementById(PLTS[cur1].portletId).innerHTML=response; } } catch(e){} var regx=new RegExp(']*?>([\\s\\S]*?)<\\/scr'+'ipt\\s*>|]*?\\/>','img'); var arr; while((arr = regx.exec(response)) != null){ if(arr.length){ if(arr.length >=2){ var regx2 = new RegExp("]*?\\bsrc=\\s*('[^>]*'|\"[^>]*\"|[\\S]*)\\s*\\/?>",'im'); var srcArr=regx2.exec(arr[0]); if(srcArr!=null){ var src= srcArr[1]; if(src){ if((src.charAt(0)=='"') || (src.charAt(0)=="'")){ src=src.substr(1,src.length-2); } loadScript(src); } } else{ execJavaScript(arr[1]); } } } } } cur1++; loadps(); } } function loadScript(s){ try{ var sc=document.createElement('script'); sc.type='text/javascript'; sc.language='javascript'; sc.src=s; document.body.appendChild(sc); }catch(e){} } function execJavaScript(s){ try{ var sc=document.createElement('script'); sc.type='text/javascript'; sc.language='javascript'; sc.text=s; document.body.appendChild(sc); }catch(e){} } window.onload=loadps;
学生工作网站    就业工作    校友之窗

 
校友之窗
华侨大学美术学院各地校友群信息
我院校友作品获“第二届福建美术双年展”金奖提名
我院师生作品入选首届福建省小幅漆画精品展
我院校友作品入选2017中国(厦门)漆画展
我院师生作品入选福建省高校漆画教学成果展
我院校友作品入选“第三届全国青年水彩画展览”
我院校友作品入选第三届中国粉画展
我校国画专业89届校友毛光辉返校做客校友讲坛
校友风采:欧阳涛&江文佳
校友风采:盛显通
校友风采:王铭&柴子
校友风采:“福建凌道”掌门人谢晓鹏
校友风采:“凤凰小子”毛光辉:黄永玉先生帮我求学华大
校友风采:让全世界为你让路——黄灿明
共20条  1/2 
首页上页  

美术学院学生工作网站
版权所有